Behandelvormen kind en jeugd

Cognitieve gedragstherapie

Met deze vorm van behandeling leer je om anders te denken over lastige situaties, waardoor je je anders gaat voelen en gedragen. Samen met de behandelaar ga je onderzoeken welke klachten of situaties lastig zijn, welke gedachten jij en je ouders hierover hebben en hoe jullie je gedragen in die situaties. We onderzoeken of de gedachten kloppen en of ze jou helpen. Samen met de behandelaar maak je daarna meer helpende en kloppende gedachten. Het is belangrijk om hier thuis mee te oefenen, omdat je je eigen gedachten dan beter leert herkennen en te veranderen als dat nodig is. Ook nieuw gedrag oefenen is belangrijk, omdat dat kan helpen om je (automatische) gedachten te veranderen.

Psycho-educatie

Tijdens psycho-educatie geeft een behandelaar uitleg over je klachten. Bij Boba wordt psycho-educatie vooral gegeven over autismespectrumstoornis (ASS). Het doel van psycho-educatie is om beter te begrijpen waar je klachten vandaan komen, wat een diagnose betekent en hoe je daar rekening mee kunt houden in het dagelijks leven. Als je beter begrijpt waardoor je klachten of problemen worden veroorzaakt, helpt dat vaak om de klachten te verminderen.

Psycho-educatie wordt individueel aangeboden en voor jongeren ook in kleine groepjes. Het voordeel van psycho-educatie in een groepje is dat je ervaringen kunt delen met anderen en ook van anderen hoort hoe zij omgaan met hun problemen. Dit kan helpen om je minder alleen te voelen. Soms sluiten ook je ouders aan bij gesprekken, of soms zijn de gesprekken alleen met je ouders.

Ouderbegeleiding

Een kind met een autismespectrumstoornis (ASS) ontwikkelt zich anders en groeit op een andere manier op. Het kind heeft een andere manier van opvoeden nodig. Ouders van een kind met autisme hebben vaak al een lange weg afgelegd, ze hebben gemerkt dat ‘een gewone opvoeding’ niet werkt bij hun kind. Ouders zitten soms met de handen in het haar, zijn uitgeput of voelen zich niet competent genoeg om hun kind op te voeden wat leidt tot zorgen en gezinsstress.

Het is gedrag waar een ‘gewone standaard opvoeding’ niet werkt.  Het gedrag is aan de buitenkant waarneembaar maar het is een uiting van wat zich binnenin het kind afspeelt. Vaak is dit gedrag storend, druk of zorgwekkend. Het is een signaal van het kind. Een signaal dat het kind behoefte heeft aan duidelijkheid, voorspelbaarheid en veiligheid.

Bij ouderbegeleiding worden ouders gecoacht in hoe ze hun kind kunnen helpen, wat het kind nodig heeft. Ouders leren kijken door de autismebril en begrijpen hoe het autisme van invloed is op het gedrag van hun kind. Gaandeweg gaan ouders begrijpen wat het soms moeilijke, grensoverschrijdende of zorgwekkende gedrag van hun kind betekent. Ouders leren vaardigheden toepassen waardoor het moeilijke gedrag afneemt en er meer rust komt thuis. Dit alles met als doel om het gevoel van competentie te laten toenemen en het gezinsfunctioneren te verbeteren. Het kind zal zich meer begrepen voelen, ouders en kind kunnen zich meer ontspannen waardoor de ouder-kindrelatie verbetert.

Ouderbegeleiding is op maat. Tijdens de gesprekken wordt uitleg gegeven over autisme, worden praktische handvaten aangereikt en wordt de vertaalslag gemaakt naar hoe autisme van invloed is op de ontwikkeling van het kind. Thema’s die onder andere aan bod kunnen komen zijn: het aanbrengen van structuur, toepassen van duidelijke communicatie, opvoed dilemma’s, contact blijven met je kind en de acceptatie van bepaalde moeilijkheden daarvan.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeluk of geweld. Een schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis kun je verwerken óf het kan voorkomen dat je vastloopt in deze verwerking. Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, je anders denkt en reageert op je omgeving. Vaak merk je dat je je niet goed voelt of je omgeving merkt dat aan jou. Het kan zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt, waardoor je last hebt van verschillende klachten. EMDR is een behandeling om je van deze klachten af te helpen.

Stressmanagement

Tijdens deze behandeling leer je signalen van stress bij jezelf te herkennen, waar stress vandaan komt en wat jij en anderen eraan kunnen doen om stress te verlagen of laag te houden. Het is belangrijk om eerst te herkennen wanneer je stress hebt en hoeveel, voordat je er iets aan kunt doen. Deze behandeling wordt individueel aangeboden en voor jongeren ook in kleine groepjes. Er worden vaste stappen gevolgd om meer zicht te krijgen op stress en hoe daarmee om te gaan.