Beleid en Route afzeggen en no-show

Beleid en Route afzeggen en no-show

 • no-show: bij de eerste no-show wordt er een factuur naar de cliënt gestuurd voor een eigen bijdrage van EU45,- tenzij cliënt een geldige reden is voor niet opdagen (ziekte of overlijden). Uitzonderingen worden bepaald in overleg met manager.

  Bij de tweede no-shows wordt er door secretariaat een brief naar de cliënt verstuurd waarin wordt aangegeven dat het dossier gesloten zal worden bij een derde no-show.

  Bij een derde no-show wordt er een stopbrief naar de huisarts en cliënt verstuurd door secretariaat en dossier gesloten.

 • Afzeggen <24 uur (te laat afmelden): de cliënt wordt gevraagd naar de reden en gewezen op het beleid aangaande te late afmeldingen en gewaarschuwd voor een eigen bijdrage.

  Bij de tweede afmelding < 24 uur wordt er een factuur naar de cliënt gestuurd voor een eigen bijdrage van EU45,- tenzij cliënt een geldige reden heeft voor te laat afbellen (ziekte of overlijden). Uitzonderingen worden bepaald in overleg met manager.

  Bij de derde afmelding < 24 uur wordt er een brief naar de cliënt verstuurd waarin wordt aangegeven dat het dossier gesloten zal worden bij een vierde afmelding <24 uur.

  Bij een vierde afmelding < 24 uur wordt er een stopbrief naar de huisarts en cliënt verstuurd door secretariaat en dossier gesloten.

 • Afzeggen > 24 uur (tijdig afmelden): er wordt direct een nieuwe afspraak ingepland. Secretariaat/behandelaar legt uit dat nakomen van afspraken belangrijk is voor de effectiviteit van de behandeling en invloed op beschikbare hulp voor andere cliënten.

  Bij herhaaldelijke (meer dan 2) tijdige afzeggingen wordt er een brief naar de cliënt gestuurd met uitleg over het belang van de continuïteit van de zorg en het beschikbaar houden van onze zorg voor zoveel mogelijk cliënten.