Boba Academie

Het Praktijkprogramma

Professionals die onder de vernieuwde overgangsregeling vallen, kunnen zich registreren als jeugd- en gezinsprofessional als zij in het eerste jaar van hun registratie een geaccrediteerd praktijkprogramma doorlopen en dit afsluiten met een leerverslag.

Veel opdrachtgevers van Boba (met name gemeenten waar Boba jeugdzorg biedt) eisen dat de jeugdhulpverlening wordt uitgevoerd door SKJ geregistreerde professionals. Het praktijkprogramma van Boba is een door SKJ geaccrediteerd praktijkprogramma, voorlopig bedoeld voor (nieuwe) collega’s die zich willen registreren onder SKJ, maar dat door hun vooropleiding niet direct kunnen. Met het praktijkprogramma toetst Boba of er aanvullende scholing of coaching noodzakelijk is om verantwoorde jeugdhulp te kunnen bieden.

Inhoud

Het praktijkprogramma bestaat uit vier onderdelen met daarbinnen verschillende activiteiten. De onderdelen zijn erop gericht je inhoudelijke kennis aan te reiken, je te helpen een goed beeld te vormen van het vak jeugd- en gezinsprofessional en om samen te kijken waar je als professional staat en waar je je in wilt ontwikkelen. In het leerverslag reflecteer je op je ervaringen in de praktijk en wat je daarin hebt ervaren en geleerd.  

Je kunt je aanmelden voor het praktijkprogramma via academie@boba.nl 

17 okt '22 om 09:30-16:00

Professionele Standaarden en Beroepsethiek (Dordrecht)

extra data volgen

Datum en tijd

Dordrecht
ma. 17 okt. •

Locatie

Totaalprijs

€,-(excl btw)