CCR-lid Bernd Timmerman brengt veel bestuurlijke ervaring in

CCR-lid Bernd Timmerman brengt veel bestuurlijke ervaring in

21 april 2023

Historicus en socioloog Bernd Timmerman (57) is sinds februari 2023 tot januari 2024 lid geweest van de Centrale Cliëntenraad, en hij zit volop ideeën om de raad verder te helpen. Over de rol die de CCR moet vervullen, over de professionaliteit, de inzet en over Boba zelf. Samen met zijn coach bedacht Bernd dat het goed zou zijn als hij zich zou gaan inzetten voor de CCR. ‘Ik heb altijd gewerkt voor goede doelen, dus dit past heel goed bij me. Ik heb een drive om anderen, en met name hen die kwetsbaar zijn, te helpen.’

Van druk leven naar stilstand

Bekend met autisme is Bernd eigenlijk nog niet zo lang: twee jaar geleden kreeg hij de diagnose Autisme Spectrum Stoornis. ‘Ik leidde een vol leven, werkte fulltime, volgde in totaal vijf verschillende studies en was betrokken bij een omroep en een politieke partij.’ Vanuit die drukte belandde Bernd meer dan eens in een burn-out. Deze periodes gaven aanleiding om zijn fysieke en mentale gesteldheid verder te onderzoeken. ‘Want naast lichamelijke klachten en hun mogelijke oorzaken, vermoedde men dat er bij mij meer speelde. En na uitgebreid onderzocht te zijn werd inderdaad de diagnose autisme gesteld.’

Diagnose op latere leeftijd

Hoe was het voor hem om op latere leeftijd die diagnose te krijgen? ‘Mijn eerste reactie was: is dat zo? Klopt dat wel? Ik ben er meteen ingedoken, want ik wilde weten wat dat precies is: autisme.’ Na het voeren van verschillende gesprekken en het lezen van de onderzoeken herkende hij zich steeds beter in het beeld dat naar voren kwam. ‘En nu denk ik: ik wilde dat ik het eerder had geweten, want dat had me enorm geholpen in het op tijd herkennen van mijn grenzen.’

‘Ik wilde dat ik eerder had geweten dat ik autisme had. Want dat had me geholpen om niet over mijn grenzen heen te gaan.’

‘We zijn niet allemaal Rain Man’

Bernd is heel tevreden met de coaching die hij van Boba krijgt: ‘Het is fijn dat er organisaties als Boba zijn. Want ze helpen mensen echt in hun eigen kracht te gaan staan. Mijn coach helpt mij om om te gaan met alle prikkels die er zijn: vanuit mijn lichaam en geest, én natuurlijk vanuit de buitenwereld.’ Heeft de diagnose hem veranderd? ‘Als persoon niet, want ik ben meer dan mijn stoornis. Maar ik heb wel een antenne ontwikkeld voor autisme en alles wat ermee te maken heeft. Het imago van autisme heeft nog een emancipatieslag nodig, hoor. We zijn niet allemaal Rain Man of Kees Momma.’

Niet als cliënten, maar als leden van de CCR

Het belangrijkste vindt Bernd dat de CCR een speler van betekenis is binnen Boba. ‘De CCR is in ontwikkeling. We moeten nog groeien naar onze juiste rol binnen de organisatie. Maar op basis onze eerste contactmomenten denk ik dat er een goede samenwerking gaat ontstaan. Van belang is dat we elkaar in de CCR nog beter gaan vinden. We zijn met mensen die in ‘the summer of the city’ van hun leven zitten, en ik, met mijn ‘winter is coming’-ervaring. We moeten de tone of voice afstemmen en van daaruit goede adviezen geven. Dat betekent ook dat we elkaar blijven ontmoeten en leren begrijpen. Met hulp van Agnes en Gijs van Boba.’

Hij is blij dat de andere leden ook serieus en enthousiast zijn. ‘Want we zitten daar niet om kleurplaten in te kleuren, hè? We zitten er niet als cliënten. Maar als adviseurs en kwaliteitsbewakers.’

Dezelfde missie, samen met heel Boba

Bernd heeft veel ervaring met leiding geven, opgedaan in functies voor organisaties als de Landelijke Dierenbescherming, Federatie Opvang (branche voor maatschappelijke- en vrouwenopvang) en CoMensa (coördinatiecentrum mensenhandel). Dankzij deze ervaringen weet hij goed hoe de wereld van wet- en regelgeving werkt: ‘Ik zie Boba als een lerende organisatie, een organisch systeem. Dat systeem moet je in leven houden. Want het is van belang dat er een stabiele CCR komt met stevige en warme fundamenten. Dat we een team vormen dat prettig samenwerkt, kwaliteitsrijke adviezen geeft en een goede relatie heeft met de bestuurder, de OR en het MT. Daar zijn alle actoren bij nodig. Dat is altijd de basis. Gezamenlijk bouwen en elkaar in de ogen durven en willen kijken. Met steeds goede argumenten om iets moois te creëren. Want uiteindelijk heeft iedereen bij Boba dezelfde missie. En dat is ervoor zorgen dat alle cliënten zo goed mogelijke ondersteuning krijgen van medewerkers die plezier hebben in hun werk.’