Onze diensten

GGZ

Soms is er meer nodig dan coaching. Bij Boba kun je ook terecht voor diagnostiek en behandeling. Dat bieden we aan binnen onze GGZ-afdeling, waar we zowel kinderen als jongeren en volwassenen helpen. Autisme is onze specialiteit, maar we behandelen ook breder.

Voor GGZ hebben we bij Boba twee locaties beschikbaar: in Maastricht en Dordrecht. In Maastricht richten we ons speciaal op kortdurende behandeling (Generalistische Basis GGZ) van volwassenen - en zo nodig ook van andere aandoeningen. In Dordrecht behandelen we ook jongeren en kinderen. Hier is een multi-disciplinair team aanwezig voor zowel Generalistische als Specialistische GGZ.

Je bekijkt hier ons Kwaliteitsstatuut GGZ, ons Professioneel Statuut GGZ en onze Algemene Leveringsvoorwaarden.

Intake

Tijdens de intake bespreek je met je behandelaar je klachten. Je neemt samen een vragenlijst door én je bepaalt wat je met de behandeling wil bereiken.

Behandelplan

Na de intake volgt er een adviesgesprek, waarbij besproken wordt welke behandeling het beste past. Ook wordt er een behandelplan opgesteld. Hierin staat wat je wilt bereiken, hoe je dat wilt doen en hoeveel tijd je daarvoor wilt nemen.

Behandeling

Voel je je goed bij het behandelplan en prettig bij je behandelaar? Dan onderteken je je persoonlijke behandelplan en gaan jullie samen aan de slag.

Evaluatie

Een behandeling bestaat altijd uit een kort, afgebakend traject. Na afloop van dit traject evalueer je samen met je behandelaar of je tevreden bent met de opbrengst, of dat er misschien nog meer nodig is.

Afronding

Na de evaluatie start óf een nieuw traject óf een afronding. In dat laatste geval vul je nog een keer de vragenlijst in die je bij aanvang van de behandeling ook al gezien hebt. Soms is het nodig om doorverwezen te worden naar nog specialistischere zorg.

E-Health

Bij Boba kun je je behandeling ook helemaal digitaal (100% online) volgen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons secretariaat in Dordrecht, zij kijken dan samen met jou wat er mogelijk is.

Wachttijd

We doen er alles aan om onze wachttijden voor GGZ zo kort mogelijk houden. Toch kan het zijn dat je niet meteen bij ons terecht kunt voor een aanmelding of voor behandeling. Je kunt je verzekeraar altijd vragen om wachtlijstbemiddeling.

Kosten en vergoeding

Behandelingen binnen de Specialistische GGZ en Generalistische Basis GGZ vallen onder het basispakket van je zorgverzekering. Voor deze behandelingen geldt dus ook het wettelijk vastgestelde eigen risico. In 2022 bedraagt het eigen risico €385. Wil je precies weten welke kosten er komen met een GGZ behandeling? Neem dan vóór de start van je behandeling contact op met je zorgverzekeraar en controleer je verzekeringsvoorwaarden.

Lees hier alles over de wijzigingen in de bekostiging van GGZ sinds 1 januari 2022.

Aanmelden voor GGZ?

Voor GGZ-behandeling bij Boba is een doorverwijzing van je huisarts nodig. Heb je vragen over je aanmelding? Neem dan contact met ons op.