Onze diensten

Kind en Jeugd

Hoe kan Boba helpen?

De Kind- en Jeugdafdeling van Boba biedt psychische hulp aan kinderen en jongeren van 0-24 jaar. Bij kinderen in de basisschoolleeftijd en middelbare schoolleeftijd moeten ouders bij de behandeling worden betrokken. Bij kinderen basisschoolleeftijd is behandeling soms alleen met ouders en soms met ouders en kind samen, afhankelijk van wat passend is.

Hoe start een behandeling bij de Kind- en Jeugdafdeling van Boba? Een stappenplan:

1.   Voor het eerste gesprek ontvangen de cliënt (kind/jeugdige) en zijn/haar betrokkenen (ouders/verzorgers) een uitnodiging, een zorgovereenkomst en een vragenlijst over de aanmelding. Deze documenten worden per post verstuurd. Daarnaast ontvangen zij ook digitale vragenlijsten per e-mail die gaan over de aard van de klachten en kwaliteit van leven. Tot slot wordt gevraagd om informatie over eerdere onderzoeken of hulpverlening met ons te delen.

2.   De cliënt en zijn/haar betrokkenen hebben een eerste gesprek (intake) met de behandelaar en regiebehandelaar. In één of indien nodig meerdere gesprekken brengen we samen de klachten en hulpvraag in kaart. Na de intake bespreken de behandelaren hun bevindingen in een multidisciplinair overleg om tot een best passend advies te komen.

3.   Adviesgesprek: Na de intake bespreken de behandelaren het advies dat aan de hand van de intake en het multidisciplinair overleg is opgesteld. Het kan voorkomen dat Boba geen passende behandeling kan bieden. In dat geval wordt uitgelegd waarom en krijgt u van ons een eventuele doorverwijzing of advies naar een andere zorginstelling.

4.   Als gestart wordt met behandeling, maakt de behandelaar samen met de cliënt en zijn/haar betrokkenen een persoonlijk behandelplan of een voorstel voor (verder) onderzoek. Er worden afspraken gemaakt voor behandelgesprekken of onderzoeksmomenten. Er wordt ook afgesproken wanneer de behandeling wordt geëvalueerd of wanneer de uitslag van het onderzoek volgt.

5.   Behandelgesprekken of het onderzoek vinden plaats.

6.   Evaluatie van de behandeling met de behandelaar en regiebehandelaar, aan de hand van het behandelplan of het adviesgesprek naar aanleiding van onderzoek.

LET OP!
De financiering van zorg verandert zodra iemand 18 jaar wordt. Tot 18 jaar wordt de zorg gefinancierd door de gemeente, vanaf 18 jaar door de zorgverzekering. Zodra iemand 18 jaar wordt en wel in zorg blijft bij Boba Groep, moet een verwijzing via de huisarts worden aangevraagd om financiering vanuit de zorgverzekering te kunnen regelen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met onze zorgadministratie via telefoonnummer 088-0335500 of e-mail info@boba.nl