Onze diensten

Onze werkwijze

Na aanmelding en ontvangst van een verwijsbrief van je huisarts onderzoeken we je hulpvraag. Als het aanbod van Boba GGZ passend is krijg je een brief met een uitnodiging voor een eerste gesprek. In dit intake gesprek worden de klachten geïnventariseerd en bekijken we de mogelijkheden voor diagnostiek en/of behandeling.


Boba GGZ biedt hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen met een IQ boven de 70. Behandeling van verslavingszorg, ernstige persoonlijkheidsproblematiek, eetproblematiek en specifieke behandeling rondom psychose valt niet binnen ons zorgaanbod. Het is daarnaast nodig om rekening te houden met de ernst, crisisgevoeligheid en intensiteit die nodig is voor de behandeling (frequentie en duur). Dit kan in sommige gevallen betekenen dat behandeling beter kan plaatsvinden binnen een instelling die meer ondersteunende mogelijkheden biedt.

Naast ons specialisme autisme bieden wij naast de diagnostiek en behandeling voor autisme en ADHD, ook behandelingen aan voor depressieve klachten, angst,- en dwangklachten, trauma en somatoforme klachten.

Boba GGZ vindt het belangrijk om naasten bij de behandeling te betrekken. Tijdens de intakefase is het wenselijk om een familielid mee te nemen om zo een goed beeld te krijgen van de problematiek en deze informatie te gebruiken bij diagnostiek en indicatiestelling.
Daarnaast kunnen naasten worden ingezet in de behandeling en bieden wij psycho-educatie,
trainingen en informatie-avonden zowel individueel als in groepsverband voor hen aan.