Onze diensten

Volwassenen

De volwassenzorg van Boba GGZ biedt psychische hulp aan volwassenen met een psychiatrische hulpvraag binnen de Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ.

Generalistische Basis GGZ

Voordat u bij Boba Generalistische Basis GGZ terecht kunt, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts.

Hoe start een behandeling bij Boba Generalistische Basis GGZ? Een stappenplan:

1. Voor uw eerste gesprek ontvangt u een uitnodiging, een zorgovereenkomst en een vragenlijst over uw aanmelding. U ontvangt deze documenten per post. Daarnaast ontvangt u ook digitale vragenlijsten per e-mail die gaan over de aard van uw klachten en kwaliteit van leven. Tot slot vragen we u om informatie over eerdere onderzoeken of hulpverlening met ons te delen.
2. U heeft een eerste gesprek (intake) met een behandelaar en regiebehandelaar. Als het behandelaanbod van Boba passend is bij uw hulpvraag, worden tijdens dit gesprek doelen opgesteld voor de behandeling.
3. Tijdens het eerste behandelgesprek wordt het volledige behandelplan doorgenomen en ondertekend. Er wordt afgesproken wanneer de behandeling wordt geëvalueerd.
4. Hierna volgt een aantal behandelgesprekken. Hoeveel gesprekken dit zijn, wordt van tevoren bepaald.
5. Na de behandelgesprekken vindt een evaluatie van de behandeling plaats.
6. Einde van de behandeling.

HET EERSTE GESPREK (INTAKE) 

Hoe lang het gemiddeld duurt voordat u bij ons terecht kan, kunt u terugvinden op deze pagina 

Samen met uw behandelaar kijkt tijdens het intakegesprek naar:

• uw klachten
• de vragenlijst die u van tevoren heeft ingevuld
• uw persoonlijke omstandigheden
• hoe u nu met uw klachten omgaat
• vorige hulpverlening (indien van toepassing)
• wat u wilt bereiken met uw behandeling
• hoe de behandelaar u kan helpen

PERSOONLIJK BEHANDELPLAN

Bij het eerste behandelgesprek wordt het behandelplan doorgenomen en door u ondertekend. In het behandelplan staat bijvoorbeeld:

• Aan welke doelen gewerkt gaat worden.
• Hoe de behandeling eruit gaat zien en wie betrokken zijn bij uw behandeling
• Hoe lang de behandeling ongeveer gaat duren en wanneer de behandeling geëvalueerd wordt.
• Eventueel (op maat en naar behoefte) gebruik van E-Health

BEHANDELING

Als zowel u als uw behandelaar het eens zijn over het behandelplan, en er is voldoende vertrouwen om een behandelrelatie aan te gaan, dan gaat u aan de slag. Er wordt afgesproken hoeveel gesprekken worden ingepland. De gesprekken worden in overleg met u ingepland en kunnen plaatsvinden op locatie bij Boba Groep of via beeldbellen. Dit spreekt u samen met uw behandelaar af. Behandelgesprekken binnen de Generalistische Basis GGZ duren maximaal 55 minuten. Tussentijds evalueert uw behandelaar samen met u de voortgang van uw doelstelling(en) en behandelplan.

EVALUATIE VAN DE BEHANDELING

Als alle geplande behandelgesprekken hebben plaatsgevonden, vindt een evaluatiegesprek plaats met uw behandelaar en eventueel de regiebehandelaar. Tijdens die gesprek wordt besproken wat u van de behandeling vond en of uw doelen zijn behaald.

AAN HET EINDE VAN DE BEHANDELING

Dezelfde digitale vragenlijst die aan het begin door u is ingevuld, wordt aan het einde van de behandeling ook per mail verstuurd om (mede aan de hand daarvan) het effect van uw behandeling te meten. Bij het niet behalen van uw doelstelling(en) of bij verergering van de klachten kan eventueel het advies zijn om door te verwijzen naar Specialistische GGZ of andere best passende zorginstanties (bv. WMO, sociaal domein).

Specialistische GGZ

Voordat u bij Boba Specialistische GGZ terecht kunt, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts.

Hoe start een behandeling bij Boba Specialistische GGZ? Een stappenplan:

1.   Voor uw eerste gesprek ontvangt u een uitnodiging, een zorgovereenkomst en een vragenlijst over uw aanmelding. U ontvangt deze documenten per post. Daarnaast ontvangt u ook digitale vragenlijsten per e-mail die gaan over de aard van uw klachten en kwaliteit van leven. Tot slot vragen we u om informatie over eerdere onderzoeken of hulpverlening met ons te delen.

2.   U heeft een eerste gesprek (intake) met de behandelaar en regiebehandelaar. In één of indien nodig meerdere gesprekken brengen we samen uw klachten en hulpvraag in kaart. Na de intake bespreken de behandelaren hun bevindingen in een multidisciplinair overleg om tot een best passend advies te komen.

3.   Adviesgesprek: Na de intake bespreken uw behandelaren het advies dat aan de hand van de intake en het multidisciplinair overleg is opgesteld. Het kan voorkomen dat Boba geen passende behandeling kan bieden. In dat geval wordt uitgelegd waarom en krijgt u van ons een eventuele doorverwijzing of advies naar een andere zorginstelling.

4.   Als gestart wordt met behandeling, maakt uw behandelaar samen met u een persoonlijk behandelplan of een voorstel voor (verder) onderzoek. Er worden afspraken gemaakt voor behandelgesprekken of onderzoeksmomenten. Er wordt ook
afgesproken wanneer de behandeling wordt geëvalueerd of wanneer u de uitslag van het onderzoek krijgt.

5.   Behandelgesprekken of het onderzoek vinden plaats.

6.   Evaluatie van de behandeling met de behandelaar en regiebehandelaar, aan de hand van het behandelplan of het adviesgesprek naar aanleiding van onderzoek.

 

HET EERSTE GESPREK (INTAKE)
Hoe lang het gemiddeld duurt voordat u bij ons terecht kan, kunt u terugvinden op deze pagina.

Samen met uw behandelaar kijkt u in één of meerdere gesprekken naar:

• uw klachten
• de vragenlijst die u van tevoren heeft ingevuld
• uw persoonlijke omstandigheden
• hoe u nu met uw klachten omgaat
• eerdere hulpverlening (indien van toepassing)
• wat u wilt bereiken met uw behandeling
• hoe de behandelaar u kan helpen

ADVIESGESPREK EN PERSOONLIJK BEHANDELPLAN

Na de intake bespreekt uw behandelaar in het adviesgesprek samen met u en alle betrokkenen welke vorm van behandeling het meest passend is of doet een voorstel voor (verder) onderzoek. Nadien maakt u samen met uw behandelaar een persoonlijk behandelplan. Daarin staat bijvoorbeeld:

  • Aan welke doelen gewerkt gaat worden.

  • Hoe de behandeling eruit gaat zien en wie betrokken zijn bij uw behandeling

  • Hoe lang de behandeling ongeveer gaat duren en wanneer de behandeling geëvalueerd wordt.

  • Eventueel (op maat en naar behoefte) gebruik van E-Health

BEHANDELING
Als zowel u als uw behandelaar het eens zijn over het behandelplan, en er is voldoende vertrouwen om een behandelrelatie aan te gaan, dan gaat u aan de slag. Het persoonlijk behandelplan wordt ondertekend.

EVALUATIE VAN DE BEHANDELING
Een behandeling in de Specialistische GGZ wordt altijd opgedeeld in korte trajecten. Na het eerste traject wordt geëvalueerd of de behandeling voldoende effect heeft gehad, of dat wordt doorgegaan met een volgend (kort) traject.

AAN HET EINDE VAN DE BEHANDELING

Als na een evaluatiegesprek gezamenlijk wordt besloten om de behandeling af te ronden, ontvangt u dezelfde digitale vragenlijsten per mail als u aan het begin hebt ingevuld.
Bij het niet behalen van uw doelstelling(en) of bij verergering van de klachten of verdere afbouw van de behandeling kan eventueel het advies zijn om u door te verwijzen naar andere best passende zorg (bv. Generalistische Basis GGZ, WMO, sociaal domein, POH ondersteuner).

Boba GGZ heeft als specialiteit diagnostiek en behandeling van mensen met een stoornis in het autistisch spectrum.
Het kan voorkomen dat Boba GGZ niet de meest passende hulp bij uw klachten kan bieden. In dat geval denken wij graag mee over een alternatief of verwijzen we u door naar een andere specialist.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met secretariaat

Dit kan via : 088 033 55 00 of info@boba.nl