Onze diensten

Wachttijden

Boba wil de wachttijden zo kort mogelijk houden. Toch kan het soms gebeuren dat u moet wachten voordat u een eerste gesprek krijgt of voordat de behandeling van start gaat. Wij geven op deze pagina een indicatie van onze wachttijden voor behandeling

Let op : De weergegeven wachttijden zijn uitsluitend voor GGZ behandeling.

Voor de (eventuele) wachttijden bij begeleiding vanuit de Jeugdwet of WMO in uw regio kunt u contact opnemen met de begeleidings adviseurs via : 088 - 033 55 00 of info@boba.nl

  • Aanmeldwachttijd: aantal weken vanaf uw aanmelding tot het eerste (intake)gesprek

  • Behandelwachttijd: aantal weken tussen de intake en het moment dat de behandeling daadwerkelijk van start gaat. Deze wachttijd is afhankelijk van hoe complex de klachten zijn en of er aanvullend onderzoek nodig is om tot een diagnose en behandelvoorstel te komen. De behandelwachttijd kan dus per persoon verschillen.

Verzekeraars

De wachttijd per verzekeraar kan verschillen. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons. We kunnen dan samen met u bekijken welke mogelijkheden voorhanden zijn.

U kunt ook uw verzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw verzekeraar kan u ondersteunen, zodat u - vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder - binnen 6 weken een intakegesprek krijgt en dat de behandeling start binnen 10 weken vanaf de intake. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen). Uw verzekeraar kan dan ook mee bekijken bij welke zorgaanbieder binnen deze wachttijden zorg kan worden verleend.

  Peildatum: 1-2-2022

 Het team Kind&Jeugd kan momenteel geen nieuwe aanmeldingen aannemen. Dit geldt voor alle aanmeldingen t/m 23 jaar. Wij adviseren u om contact op te nemen met uw huisarts. Wanneer wij weer mogelijkheden zien om nieuwe cliënten aan te nemen vermelden wij dit op de website.