Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van de website en de e-mails (inclusief bijlagen) van Boba zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Boba geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijk informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Boba u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet openen en wijst Boba u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopieren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).