Kind en jeugd

Kind en jeugd

De Kind- en Jeugdafdeling van Boba biedt psychische hulp aan kinderen en jongeren van 4-24 jaar. Bij kinderen in de basisschoolleeftijd en middelbare schoolleeftijd moeten ouders bij de behandeling worden betrokken. Bij kinderen in de basisschoolleeftijd is behandeling soms alleen met ouders en soms met ouders en kind samen, afhankelijk van wat passend is.

Benieuwd naar onze behandelvormen?

Vooraf

Voor het eerste gesprek ontvangen de cliënt (kind/jeugdige) en de betrokkenen (ouders/verzorgers) een uitnodiging, een zorgovereenkomst en een vragenlijst over de aanmelding per post. Daarnaast ontvangen ze digitale vragenlijsten per e-mail die gaan over de klachten die spelen. Tot slot wordt gevraagd om informatie over eerdere onderzoeken of hulpverlening met ons te delen.

Intake

De cliënt en de betrokkenen hebben een eerste gesprek (intake) met de behandelaar en regiebehandelaar. In één of meerdere gesprekken brengen we samen de klachten en de hulpvraag in kaart. Na de intake bespreken de behandelaren hun bevindingen in een multidisciplinair overleg om tot het best passende advies te komen.

Adviesgesprek

Na de intake bespreken de behandelaren het advies. Het kan voorkomen dat Boba geen passende behandeling kan bieden. In dat geval wordt uitgelegd waarom, en krijg je van ons een eventuele doorverwijzing of advies naar een andere zorginstelling.

Behandelplan

Als gestart wordt met behandeling, maakt de behandelaar samen met de cliënt en de betrokkenen een persoonlijk behandelplan of een voorstel voor (verder) onderzoek. Er worden afspraken gemaakt voor behandelgesprekken of onderzoeksmomenten. Er wordt ook afgesproken wanneer de behandeling wordt geëvalueerd of wanneer de uitslag van het onderzoek volgt. Hierna volgt een eventueel onderzoek, en wordt de behandeling gestart.

Evaluatie

Na de behandeling vindt een evaluatie plaats met de behandelaar en regiebehandelaar, aan de hand van het behandelplan of het adviesgesprek.

Goed om te weten

De financiering van zorg verandert zodra iemand 18 wordt. Tot 18 jaar wordt de zorg gefinancierd door de gemeente, vanaf 18 jaar door de zorgverzekering. Word je 18 jaar en blijf je zorg afnemen bij Boba? Dan is een verwijzing via de huisarts nodig, om zo financiering vanuit de zorgverzekering te kunnen regelen.