Home

Mijn Boba

Je hebt het recht om altijd je eigen dossier in te zien. Voor cliënten onder de 12 jaar kunnen gezaghebbende ouders inzage krijgen in het dossier. Voor cliënten van 12 tot en met 16 jaar geldt dat zowel de cliënt zelf als gezaghebbende ouders het dossier in mogen zien. Voor jongeren vanaf 16 jaar kan enkel de cliënt zelf inzage vragen. Dit kun je doen in Caren. Heb je (nog) geen actieve koppeling met Caren? Neem contact op met je betrokken hulpverlener om de koppeling te activeren.

Online dossier Caren

Binnen Boba wordt gebruik gemaakt van een digitaal cliëntdossier, in de vorm van Caren. Wanneer je via Boba coaching ontvangt, kun je via Caren je cliëntdossier bekijken, informatie delen en stukken ondertekenen. Op de website van Caren kun je meer informatie vinden over dit platform.