Mijn Boba

Je hebt het recht om altijd je eigen dossier in te zien. Voor cliënten onder de 12 jaar kunnen gezaghebbende ouders inzage krijgen in het dossier. Voor cliënten van 12 tot en met 16 jaar geldt dat zowel de cliënt zelf als gezaghebbende ouders het dossier in mogen zien. Voor jongeren vanaf 16 jaar kan enkel de cliënt zelf inzage vragen. Dit kun je doen in Caren. Heb je (nog) geen actieve koppeling met Caren? Neem contact op met je betrokken hulpverlener om de koppeling te activeren.

Online dossier Caren

Binnen Boba wordt gebruik gemaakt van een digitaal cliëntdossier, in de vorm van Caren. Wanneer je via Boba coaching ontvangt, kun je via Caren je cliëntdossier bekijken, informatie delen en stukken ondertekenen. Op de website van Caren kun je meer informatie vinden over dit platform.

Inzage in het dossier aanvragen

Heb je (nog) geen actieve koppeling met Caren? Neem contact op met je betrokken hulpverlener om de koppeling te activeren. Ook kun je inzage in je dossier vragen via het aanvraagformulier inzage.

Let op: Wilt u uw gegevens van Virenze-Boba opvragen?

Inmiddels bestaat de deelorganisatie Virenze-Boba niet meer. Om de wettelijke bewaartermijnen in acht te kunnen nemen, zijn alle cliëntdossiers van Virenze-Boba zijn destijds via een curator ondergebracht bij de Parnassia Groep (met goedkeuren van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). Voor gegevens uit een cliëntdossier van Virenze-Boba, kunt u contact opnemen met de Parnassia Groep per mail via informatie@parnassiagroep.nl, of telefonisch via 088-3571357.

Het is hierbij van belang te vermelden dat het om een dossier van Virenze gaat, welke gegevens u zou willen ontvangen, uw naam, huidige adres en telefoonnummer. Ook is het noodzakelijk een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen.