Lid Cliëntenraad

Parttime

Number of Hours information not found

Boba regio

Zuid-Holland

Locatie

Dordrecht

Opleidingsniveau

Deadline

29-2-2024

Cliëntenraad Boba

Boba vindt het fijn om van cliënten te horen wat er speelt en hoe de zorg van Boba beter kan. Gevraagd en ongevraagd. Via onze cliëntenraad kun je meepraten over onze organisatie én meewerken aan de kwaliteit van onze zorg.
De cliëntenraden vertegenwoordigen cliënten en komen op voor hun belangen. Boba laat via de cliëntenraden de cliënten meedenken en meebeslissen over de onderwerpen die voor hen van belang zijn. De functie van de cliëntenraad is om op een constructieve wijze bijdrage te leveren aan de zorg.
Binnen de cliëntenraden is er ruimte om als lid te werken aan persoonlijke doelen. Zo kun je als lid werken aan het verbeteren communitieve vaardigenheden zoals vergaderen, notuleren en kennis overdragen. Lid zijn van de cliëntenraad kan een opstapje zijn richting het hebben van een dagbesteding of werk. Je werkt dus niet alleen aan Boba, maar ook aan jezelf.

 

Samenstelling cliëntenraden

Er wordt gestreefd naar een zodanige samenstelling dat de cliëntenraad een brede afspiegeling vormt van de cliëntenpopulatie van Boba. Ieder individueel lid van de cliëntenraad brengt eigen krachten en ideeën met zich mee. De leden van de raad zijn zelf cliënt van Boba, of zijn als ouder of verzorger van een kind betrokken bij Boba. Wanneer de begeleiding bij Boba stopt, mogen zij nog 6 maanden lid blijven van de cliëntenraad. Een volledige cliëntenraad binnen Boba bestaat uit vijf leden.

Elke regio van Boba heeft een eigen regionale cliëntenraad (RCR). Er zijn dus regionale cliëntenraden in Rijswijk, Dordrecht en Rotterdam. Daarnaast is er een centrale cliëntenraad (CCR). Alle cliëntenraden werken met elkaar samen. Ook zijn er 2 dagen per jaar waarop alle raden bij elkaar komen.

Nieuwsgierig naar de ervaring van een cliëntenraad lid? Lees dan het interview: Bernd Timmerman brengt een bak aan ervaring mee in de Centrale Cliëntenraad • Boba

 

Centrale cliëntenraad

Leden van de centrale cliëntenraad zetten zich in voor regio overstijgende onderwerpen en zijn kwaliteitsbewakers. De centrale cliëntenraad voorziet het bestuur van kwaliteitsrijke adviezen vanuit een samenwerking met het bestuur, managementteam (MT), de ondernemingsraad (OR) en de Raad van Commissarissen (RVC). De centrale cliëntenraad denkt mee over beleid en leden van de centrale cliëntenraad sluiten aan bij de opleidingen vanuit de Boba academie. Tijdens deze opleidingsdagen kunnen leden vertellen over hun eigen ervaringen met autisme. 

 

Regionale cliëntenraden

De regionale cliëntenraden zetten zich in voor thema’s die spelen binnen de verschillende regio’s. Dit kan zijn dat leden van cliëntenraad aansluiten bij sollicatiegesprekken of aansluiten bij de inwerkdagen van nieuwe medewerkers van Boba. Naast het behartigen van belangen van cliënten in de regio en het inzetten voor de verschillende thema’s hebben de regionale cliëntenraden ook een adviserende rol richting de centrale cliëntenraad.
De regionale raden worden bij gestaan door een ondersteuner vanuit Boba. De ondersteuner is het eerste aanspreekpunt en ondersteunt waar nodig.

 

Vacatures cliëntenraad

Voor de centrale cliëntenraad en de regionale cliëntenraden zoeken wij nog leden. Je kunt je belangstelling voor deze functie aan ons kenbaar maken door te mailen naar: clientenraad@boba.nl.

 

Vacature – lid voor de Centrale Cliëntenraad Boba

De verwachte tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per maand.
De centrale cliëntenraad komt iedere maand bij elkaar voor een vergadering. De vergaderingen vinden plaats in Dordrecht of online via Teams. De leden van de centrale cliëntenraad hebben daarnaast 4 keer per jaar overleg met het bestuur. Wanneer er interesse is voor het aansluiten bij de opleidingen van Boba staat er meer tijd voor de taak.

 

Vacature – lid voor Regionale Cliëntenraad Boba

De verwachte tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per maand.
De regionale cliëntenraad heeft iedere maand twee bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten bestaan uit een maandelijke vergadering en een werksessie waarin wordt gewerkt aan praktische zaken of aanvullend wordt vergaderd. Bij de vergadering zal de ondersteuner van de regionale cliëntenraad aanwezig zijn.

 

Wanneer hebben wij een match?

 • Je hebt affiniteit met het behartigen van cliëntbelangen in de vorm van medezeggenschap;
 • Je hebt ervaring met het voeren van overleg of wil dit graag verder ontwikkelen;
 • Je bent communicatief vaardig;
 • Je hebt een kritische, positieve en constructieve houding;
 • Je bent bekend met Boba als cliënt of als familie van een cliënt;
 • Je bent woonachtig in de omgeving van het (regionale) kantoor en kunt zelfstandig naar het kantoor reizen;
 • Je bent een teamspeler.

 

Wat bieden wij jou?

 • De mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen de organisatie van nabij te volgen;
 • De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en zo de positie van cliënten te helpen versterken en coaching verder te verbeteren;
 • Een positieve en betrokken sfeer in de cliëntenraad;
 • Een leerzame werkomgeving en deskundigheidsbevordering;
 • Onkostenvergoeding.

 

Hoe kun je solliciteren op deze functie? Of heb je vragen?
Mail naar cliëntenraad@boba.nl

 

 

Lid Cliëntenraad