Volwassenen

Volwassenen

De volwassenzorg van Boba GGZ biedt psychische hulp aan volwassenen met een psychiatrische hulpvraag binnen de Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ. Voordat je bij Boba GGZ terecht kunt, heb je een verwijzing nodig van je huisarts.

Benieuwd naar onze behandelvormen?

Generalistische Basis GGZ

Generalistische Basis GGZ is behandeling met een oplossingsgericht, kortdurend karakter. Het aantal sessies blijft hierbij beperkt tot maximaal 7 á 9 sessies. Generalistische Basis GGZ wordt ingezet bij lichte tot matige problematiek, waarbij vaak een enkele (regie)behandelaar betrokken is. Er kunnen verschillende trajecten worden ingezet, te weten: kort, middel, intensief en chronisch. Binnen de Generalistische Basis GGZ is ruimte voor het behandelen van één concrete hulpvraag.

Voor je eerste gesprek ontvangt je van ons per post een uitnodiging, een zorgovereenkomst en een vragenlijst over je aanmelding. Ook krijg je een digitale vragenlijsten per e-mail die gaan over de aard van je klachten. Tot slot vragen we je om informatie over eerdere onderzoeken of hulpverlening met ons te delen.

Intake

Je eerste gesprek (de intake) is met een behandelaar en een regiebehandelaar. We bespreken je klachten, de vragenlijst die je van tevoren heeft ingevuld, je persoonlijke omstandigheden, of je eerder al behandeld bent en wat je met behandeling wilt bereiken. Als ons aanbod past bij jouw hulpvraag, dan worden tijdens dit gesprek al doelen opgesteld voor de behandeling.

Advies & behandeling

Tijdens het eerste behandelgesprek wordt het hele behandelplan doorgenomen en ondertekend. In het behandelplan staat aan welke doelen je gaat werken, wie er bij je behandeling betrokken zijn, hoe lang de behandeling ongeveer gaat duren en of je gebruikt wilt maken van E-Health. Ook spreken we af wanneer de behandeling wordt geëvalueerd. Hierna volgt een aantal behandelgesprekken. Die kunnen op locatie en via beeldbellen zijn, en duren maximaal 55 minuten. Hoeveel gesprekken er komen, bepalen we van tevoren.

Evaluatie

Na de behandelgesprekken voeren we – op basis van een vragenlijst – een evaluatiegesprek. Ben je tevreden met de opbrengst? Dan ronden we de behandeling af.

Specialistische GGZ

Specialistische GGZ kan worden ingezet bij complexere problematiek, waarbij er ruimte is voor een langer traject dan in de Generalistische Basis GGZ. Er kunnen hierbij meerdere hulpvragen worden behandeld, waarbij een multidisciplinair team betrokken is. Op deze manier werken er meerdere behandelaren met verschillende disciplines samen met u aan uw doelen.

Voor je eerste gesprek ontvangt je van ons per post een uitnodiging, een zorgovereenkomst en een vragenlijst over je aanmelding. Ook krijg je een digitale vragenlijsten per e-mail die gaan over de aard van je klachten. Tot slot vragen we je om informatie over eerdere onderzoeken of hulpverlening met ons te delen.

Intake

Je eerste gesprek (de intake) is met een behandelaar en een regiebehandelaar. We bespreken je klachten, de vragenlijst die je van tevoren heeft ingevuld, je persoonlijke omstandigheden, of je eerder al behandeld bent en wat je met behandeling wilt bereiken. Na de intake bespreken de behandelaren hun bevindingen in een multidisciplinair overleg om tot een best passend advies te komen.

Advies

Na de intake bespreken de behandelaren het advies dat aan de hand van de intake en het multidisciplinair overleg is opgesteld. Het kan voorkomen dat Boba je geen passende behandeling kan bieden. In dat geval wordt uitgelegd waarom en krijg je van ons een eventuele doorverwijzing of advies naar een andere zorginstelling.

Behandeling

Als gestart wordt met behandeling, dan maakt je behandelaar samen met jou een persoonlijk behandelplan of een voorstel voor (verder) onderzoek. Er worden afspraken gemaakt voor behandelgesprekken of onderzoeksmomenten. Er wordt ook
afgesproken wanneer de behandeling wordt geëvalueerd of wanneer je de uitslag van het onderzoek krijgt. Een behandeling in de Specialistische GGZ wordt altijd opgedeeld in korte trajecten. Na het eerste traject wordt geëvalueerd of de behandeling voldoende effect heeft gehad, of dat wordt doorgegaan met een volgend (kort) traject.

Evaluatie

Na de behandelgesprekken voeren we – op basis van een vragenlijst – een evaluatiegesprek. Ben je tevreden met de opbrengst? Dan ronden we de behandeling af. Bij het niet behalen van je doelstelling(en) of bij verergering van de klachten of verdere afbouw van de behandeling kan eventueel het advies zijn om je door te verwijzen naar andere best passende zorg (bv. Generalistische Basis GGZ, WMO, sociaal domein, POH ondersteuner).

Goed om te weten

Boba GGZ heeft als specialiteit diagnostiek en behandeling van mensen met een stoornis in het autistisch spectrum. Het kan voorkomen dat Boba GGZ niet de meest passende hulp bij jouw klachten kan bieden. In dat geval denken we graag mee over een alternatief of verwijzen we je door naar een andere specialist.