Ondernemingsraad

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad

De ondernemingsraad bestaat uit 9 medewerkers verdeelt over de gehele organisatie. Zij behartigen met veel plezier, passie en inzet de collectieve belangen van de achterban, waarbij ze het organisatiebelang niet uit het oog verliezen. Daarbij streven zij naar een goede samenwerking met het bestuur. Zij zorgen als ondernemingsraad samen met het bestuur voor een koers van de organisatie waarin er aandacht is voor goed werkgeverschap. De ondernemingsraad streeft naar een duurzame, kwalitatieve en gezonde organisatie door nauwe samenwerking met het bestuur en diens medewerkers.

Missie en visie ondernemingsraad Boba Groep

Missie

De ondernemingsraad is een betrokken partner die op een professionele wijze de belangen behartigt van zowel de medewerkers als de organisatie. De ondernemingsraad draagt mede zorg voor een gezonde en duurzame Boba Groep met als uiteindelijke doel haar cliënten de best mogelijke zorg te bieden.

Visie

Voor een gezonde Boba Groep acht de ondernemingsraad het van belang dat de organisatie financieel gezond is, kwalitatief goede zorg verleent aan cliënten, een toekomstbestendige marktpositie heeft, en gezonde medewerkers in dienst heeft. De ondernemingsraad stelt zich pro-actief, daadkrachtig, zichtbaar, integer en oplossingsgericht op. Dit doet zij door korte lijnen te houden met medewerkers en Raad van Bestuur en tevens de samenwerking op te zoeken met de Raad van Commissarissen en de (Centrale) Cliëntenraad.

De ondernemingsraad treedt in deze contacten signalerend op en doet actief onderzoek ten aanzien van vraagstukken vanuit de organisatie. De ondernemingsraad heeft een adviserende rol richting Raad van Bestuur en denkt kritisch mee als sparringpartner bij de implementatie van verschillende plannen en besluiten.

Jaarverslag ondernemingsraad zittingsjaar september 2022 - augustus 2023

Mocht je contact op willen nemen met de ondernemingsraad dan kun je ons bereiken via ondernemingsraad@boba.nl.