Passend onderwijs

Ieder kind is uniek en heeft eigen beperkingen én mogelijkheden. Bij Boba gaan we altijd uit van individuele kracht. Jouw talenten stellen we centraal bij het doorlopen van je schoolloopbaan.

Passend onderwijs

Ieder kind is uniek en heeft eigen beperkingen én mogelijkheden. Bij Boba gaan we altijd uit van individuele kracht. Jouw talenten stellen we centraal bij het doorlopen van je schoolloopbaan.

Wanneer Boba coaching biedt binnen een onderwijssituatie, dan is die primair gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van een leerling. We betrekken daar ook ouders, leerkrachten en de school bij. Scholen kunnen hiervoor zelf een onderwijsarrangement aanvragen via het ‘samenwerkingsverband’.

Individuele leerling coaching

Boba onderwijs biedt individuele coaching aan leerlingen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs die (dreigen) vast te lopen om zo mogelijk schooluitval te voorkomen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals problemen met plannen en organiseren, emotieregulatie, sociale interacties met medeleerlingen of omdat het lastig is om staande te blijven in de schoolsetting.

We bieden ondersteuning aan iedere leerling die hier behoefte aan heeft. Sommige leerlingen hebben mogelijk extra ondersteuning nodig vanwege psychiatrische aandoeningen zoals autisme, ADHD of hoogbegaafdheid.

Bij Boba is iedere leerling is anders, een individu met eigen mogelijkheden en onderwijsbehoeften. Boba onderwijs gaat uit van de kracht van de leerling en gebruikt deze zodat ze hun schoolloopbaan succesvol kunnen doorlopen. Dit doet Boba door de zelfredzaamheid van de leerling te vergroten, inzicht te bieden in mogelijkheden en onmogelijkheden en hoe hiermee om te gaan.

Afhankelijk van de specifieke behoeften van de leerling kan coaching onder de Wet Passend Onderwijs vallen en worden de kosten gedekt door middelen van de school en/of samenwerkingsverbanden.

Jeugdhulp op School (JHOS)

Jeugdhulp op School (JHOS) is een samenwerkingsinitiatief tussen scholen voor speciaal onderwijs en de gemeente/Stichting Jeugdteams om de afstand tussen hulpverlening en school te verkleinen. Op deze scholen worden hulpverleners ingezet om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied te begeleiden, wat gunstig is voor hun ontwikkeling.

Boba is op de volgende scholen werkzaam in het kader van Jeugdhulp op School:

  • De Steenen Kamer in Zwijndrecht
  • Yulius ’t Tij in Dordrecht
  • Yulius Lingewaal College in Gorinchem
  • Yulius Drechtster College in Dordrecht (beide locaties)
  • Het Pluspunt in Oud-Beijerland


Bij Jeugdhulp op School krijgt een leerling individuele begeleiding van een onderwijscoach. Daarnaast is het mogelijk dat er een schaduwcoach ingezet wordt in de klas om de aangeleerde vaardigheden vanuit de individuele begeleiding toe te leren passen in de klas. Er is altijd een nauwe samenwerking tussen Boba, school en ouders/ verzorgers. Ouders worden zoveel mogelijk betrokken en op de hoogte gehouden van het verloop van de begeleiding.

Jeugdhulp op School valt onder de Jeugdwet en wordt via de gemeente vergoed. Voor Jeugdhulp op School kunnen geen individuele aanmeldingen gedaan worden. Aanmeldingen verlopen via de aangesloten scholen.

“Onderwijs is alleen passend als het de kansen van kinderen als uitgangspunt neemt”
Team Passend Onderwijs

Overgangsarrangement

Een overstap van het basisonderwijs naar de brugklas kan best spannend zijn. Sommige leerlingen hebben daarbij net wat extra ondersteuning bij nodig. Om leerlingen beter voor te bereiden om de overgang naar de middelbare school bieden wij een overgangsarrangement aan. Dit arrangement wordt aangepast op de behoefte van de leerling. De ondersteuning start wanneer de leerling nog op de basisschool zit en loopt een aantal weken door wanneer de leerling gestart is op de middelbare school. Door de leerling bij deze overgang te ondersteunen weet de leerling beter wat hij/zij kan verwachten en kan met meer basisrust beginnen aan een nieuwe start op een nieuwe school.

Het aanvragen van een overgangsarrangement gaat via de basisschool, de kosten gedekt door middelen van de school en/of samenwerkingsverbanden.

Dit kun je verwachten

Jouw kennismaking In een eerste gesprek – met jou, je ouders en school – horen we graag waar je tegenaan loopt, en wat je hulpvraag is. Wij vertellen je hoe we precies werken en we onderzoeken samen hoe onze coaching jou kan helpen.
Doelen formuleren Tijdens het eerste individuele gesprek met je coach, formuleren jullie samen welke doelen je graag wilt bereiken. Ook maken jullie samen een plan: hoe wil je die doelen bereiken en op welke termijn?
Begeleiden en bijsturen Je spreekt regelmatig af met je coach. Jullie werken aan de doelen die je wilt behalen, en sturen bij als dat nodig is. Tijdens een evaluerend gesprek waar ook school en je ouders bij zijn, beslis je of je al bent waar je wilt zijn of dat er misschien nog wat meer nodig is.
Zelfstandig verder Het coachingstraject wordt afgerond wanneer je het gevoel hebt dat je zelfstandig weer verder kunt. Loop je op een later moment toch weer tegen iets op? Dan staat Boba natuurlijk voor je klaar.

Veelgestelde vragen

De meest voorkomende vragen rondom Boba hebben we voor je op een rijtje gezet. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Goede zorg doen we samen. Daarom werken we bij Boba volgens bepaalde huisregels. Het is belangrijk om die door te lezen voordat je kiest voor coaching of behandeling bij Boba. Je vindt ze hier. Een brief over de meest recente wijziging vind je hier.

Voor vragen over een vacature kunt u een email sturen naar: sollicitatie@boba.nl
Of  contact opnemen met onze recruiter Jolien Verhage, 06-572 75 655

Als professionele organisatie gaan we vertrouwelijk om met gevoelige informatie van en over onze cliënten, relaties en onze organisatie. Daarom willen we persoonsgegevens, dossiers en andere gevoelige informatie veilig communiceren. Dat is nodig omdat de ‘gewone’ e-mail kwetsbaar is.  

Boba gebruikt ZIVVER om veilig met u te e-mailen en bestanden uit te wisselen. ZIVVER zorgt ervoor dat vertrouwelijke informatie veilig en versleuteld bij u aankomt. U kunt dan ook zeker zijn dat alleen u als ontvanger deze informatie kunt lezen. Dit kunt u vergelijken met een digitale aangetekende brief. 

Lees hier verder voor meer informatie

Ben je niet (helemaal) tevreden,  laat het ons weten. Bij Boba streven we er naar om ons werk zo zorgvuldig mogelijk te doen, is hierin toch iets niet naar wens verlopen, dan willen we samen met jouw op zoek naar een oplossing. Op die manier kunnen we onze kwaliteit van zorg blijven verbeteren.  

Hoe bespreek je jouw onvrede, klacht met ons?  

Bespreek de situatie waar je ontevreden over bent en een klacht over wilt indienen met jouw coach of behandelaar. Biedt dit geen oplossing dan; 

Neem contact op met de teamleider en bespreek de situatie. Biedt dit geen oplossing dan; 

Mail de situatie naar klacht@boba.nl De regiomanager zal contact opnemen om de situatie te bespreken en samen te zoeken naar een oplossing. Download hier het klachtenreglement.

Als de stappen binnen Boba zijn doorlopen en de klacht is niet naar tevredenheid afgehandeld, dan is er altijd nog de mogelijkheid om de klacht te bespreken bij externe loketten. Zij zullen dan in overleg met beide partijen kijken naar een mogelijke oplossing.  

Welke externe loketten zijn er: 

Geschillencommissie GGZ

Clientondersteuning (via MEE) vul je gemeente in, kies en gebruik de zoekfunctie op de website van MEE voor clientondersteuning

Wil je vertrouwelijke gegevens delen met Boba? Via ons beveiligde portaal van Zivver kun je vertrouwelijke gegevens op een veilige manier versturen naar Boba.

Aanmelden passend
onderwijs?

Jij, je ouders en/of school merken dat je ergens tegenaan loopt. Wanneer de school jou niet kan helpen bij de hulpvragen die je hebt, overlegt school met Boba of zij jou kunnen ondersteunen.