Cliënten geven Boba gemiddeld een 8

25 januari 2023

Cliënten geven Boba gemiddeld een 8

25 januari 2023

Om aan verschillende keurmerken te voldoen, moet Boba ieder jaar een tevredenheidsonderzoek uitvoeren onder cliënten. Dat doen we natuurlijk graag, want ook wíj vinden het ontzettend belangrijk om van onze cliënten te horen wat ze van onze diensten vinden en wat er eventueel beter zou kunnen.

Het tevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een vragenlijst (de CQ-index). Op basis van de antwoorden kennen we scores toe aan verschillende onderdelen van onze zorg. Heel trots zijn we, dat dit jaar de kwaliteit van onze zorg beoordeeld werd met een 8 gemiddeld!

Dit zijn onze cijfers over 2022

SOORT ZORG SCHAAL SCORE 2022 SCORE 2023
Omgangsvorm schaal 1 op 5 4,7 4,8
Besluitvorming schaal 1 op 5 4,5 4,5
Uitvoeren behandeling schaal 1 op 5 4,2 4,2
Informatie behandeling schaal 1 op 5 4,5 4,3
Rapportcijfer algemeen schaal 1 op 10 8,2 8,2
Boba blijft zich inzetten om deze scores vast te houden, en daar waar mogelijk te verbeteren. Dit doen we door, in samenspraak met onze cliëntenraad, onze zorg steeds beter te laten aansluiten op de behoeften van onze cliënten. Ook zijn we actief in het ontwikkelen van nieuwe middelen die voor meer gemak moeten zorgen, zoals E-health en een vernieuwd cliëntenportaal. We betrekken naasten en ketenpartners bewust bij de behandelingen, en organiseren laagdrempelige bijeenkomsten in de wijk.
“'Ik voel me bij Boba erg begrepen. Er wordt maatwerk geleverd en ik heb veel inzicht in mezelf gekregen, en ook in hoe mijn hersenen werken. Dit heeft mijn hele leven veranderd.'”
Een cliënt uit Limburg
Meer weten over onze cliëntenraad?
Verhaal

Cliënten geven Boba gemiddeld een 8

Het Glazen Radiohuis vraagt aandacht voor Laaggeletterdheid

Starten als coach bij Boba doe je zó