Wendy Hagenaar over de kracht van de Boba cliëntenraad

Wendy Hagenaar over de kracht van de Boba cliëntenraad

Wendy vervulde de afgelopen 11 jaar al meerdere functies binnen Boba, maar er is nog niets geweest dat haar zozeer heeft verrijkt als het opzetten en bestieren van de Boba cliëntenraad. ‘Cliënten durven te zeggen wat medewerkers niet durven.’

‘Mijn visie is: als iedereen autisme had, dan zag de wereld er een stuk beter uit. Bij mensen met autisme geldt vaak: what you see is what you get. Dat maakt het ontzettend fijn om met ze samen te werken, en als je weet wat autisme inhoudt dan is het gedrag dat daarbij hoort ook eigenlijk best voorspelbaar. De complexiteit van autisme zit hem mijns inziens in de maatschappelijke norm die niet altijd samenvalt – niet per se bij de mensen die autisme hebben’

Pienter en creatief

‘Het mes van onze cliëntenraad snijdt aan twee kanten. In de eerste plaats levert een groep cliënten die zich over vraagstukken buigt enorm waardevolle informatie en input op: ze spreken vaak dingen uit die medewerkers niet durven te benoemen. Dat levert ons een prettig kritische blik op onze zorg op – dat er andere inzichten ontstaan komt doordat er vanuit cliëntperspectief wordt meegedacht. Daarnaast, en dat is eigenlijk het belangrijkste doel, biedt de raad cliënten een prachtige kans om te groeien. We hebben bij Boba zulke pientere, creatieve en gedreven cliënten rondlopen. Toch lukt het hen niet zomaar om maatschappelijk hun draai te vinden – op veel werkplekken is maar weinig begrip voor de moeilijkheden waar cliënten soms tegenaan lopen. Wij weten bij Boba natuurlijk wel goed hoe dingen voor ze werken, en als we het niet weten dan willen we het graag begrijpen. Als die ruimte er is, dan zie je dat mensen echt opbloeien.’

Grote en kleine doelstellingen

‘Soms komen er door de cliëntenraad onderwerpen bovendrijven die we eerder nooit op de radar hadden. Zo deed de raad een voorstel om beter te kijken naar de klik tussen coach en cliënt, en niet per se het rooster of de beschikbaarheid van een coach leidend te laten zijn. Dat zijn we nu aan het uitzoeken – of we kunnen regelen dat een teamleider na een specifieke periode bij zowel cliënt als coach polst of het fijn werkt samen. Ook laten we de raad meedenken over beleidszaken en kijken ze bijvoorbeeld kritisch naar de vragen van ons cliënttevredenheidsonderzoek – want hoe scherper die vragen geformuleerd zijn, hoe beter de antwoorden uit het onderzoek. De cliëntenraad is opgesplitst over verschillende regio’s – er is een afdeling in de regio’s Haaglanden, Drechtsteden en Rijnmond en daar komen nog een speciale GGZ-raad en een centrale raad bij. Ze komen elk 1 keer per maand samen om 2 uur te vergaderen. Dat doen we zoveel mogelijk op kantoor, zodat mensen ook aan kleinere doelstellingen kunnen werken – zoals naar buiten gaan, met het openbaar vervoer reizen, netwerken en hiermee onderdeel zijn van de maatschappij. Een belangrijk doel voor veel leden is de stap naar een reguliere baan. Die is vaak net even te groot. Door bij de cliëntenraad aan doelen te werken, kunnen de leden zich competenties eigen maken en zelfvertrouwen opbouwen om die stap toch weer te maken.’

Opbloeien

Soms zet ik mensen bij elkaar die heel verschillend zijn. Het is dan even spannend soms, maar ik ben tot nu toe iedere keer verrast hoe dat uitpakt. Het respect naar elkaar is opvallend groot. Mensen zijn heel open over wat het autisme met ze doet, en ze passen zich enorm aan elkaar aan. De samenwerking – niet altijd heel makkelijk voor mensen met autisme – gaat daardoor ontzettend goed. Gelijkwaardigheid staat bij mij zeer hoog in het vaandel en ik werk er hard aan om deze waarde neer te zetten en te behouden binnen de cliëntenraad. Iedereen is uniek en op zijn eigen manier bijzonder en waardevol. Ik heb in mijn 11 jaar bij Boba enorm veel mogen doen en ik heb heel veel geleerd. De cliëntenraad heeft me veruit het meest verrijkt: ik zie echt dat cliënten opbloeien, waar ik dan heel trots op ben. Hier doe ik het voor, dit is mijn voornaamste doel. Soms trek ik me tijdens een vergadering expres even terug en dan zie ik: ze kunnen het gewoon zelf – en hóe.’

Ook deelnemen aan de Boba cliëntenraad?

Ook deelnemen aan de Boba cliëntenraad?

Iedereen heeft een andere achtergrond en iedereen denkt anders. Wij willen graag dat onze cliëntenraad een afspiegeling is van ál onze cliënten. Ook cliënten die bepaalde vaardigheden nog niet hebben maar ze wel graag willen leren. Heb jij interesse om plaats te nemen in onze raad? Stuur een mailtje naar clientenraad@boba.nl

Verhaal

Cliënten geven Boba gemiddeld een 8

Het Glazen Radiohuis vraagt aandacht voor Laaggeletterdheid

Starten als coach bij Boba doe je zó